Danh Mục

Ngành đào tạo

Y học cổ truyền

Ngành đào tạo: Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Mã ngành: 5720102 Thời gian đào tạo: 1 đến 2 năm Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS CHI TIẾT KHOÁ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Giới thiệu chương trình…

Điều dưỡng

Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Thời gian đào tạo: 1 đến 2 năm Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS CHI TIẾT KHOÁ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG Giới thiệu chương trình Chương trình trung…

Dược sỹ

Ngành đào tạo: DƯỢC SỸ Mã ngành: 5720201 Thời gian đào tạo: 1 đến 2 Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS CHI TIẾT KHOÁ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP DƯỢC Giới thiệu chương trình Chương trình trung cấp Dược nhấn…

Y Sỹ Đa Khoa

Ngành đào tạo: Y SỸ Mã ngành: 5720101 Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS Giới thiệu chương trình Y Sỹ hệ Trung Cấp Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng thực…