Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử nào? Câu hỏi trắc nghiệm khiến nhiều bạn học sinh phân vân và dễ bị mất điểm khi làm bài thi, bài kiểm tra. Hãy cùng tìm hiểu thêm!

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. Hiđroxyl và amino.

B. Cacboxyl và amino.

C. Cacbonyl và amino.

D. Cacboxyl và hiđroxyl.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án B

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa các nhóm chức bao gồm Cacboxyl (-COOH) và amino (-NH2) có sự tương tác lẫn nhau tạo ra ion lưỡng cực. Công thức tổng quát của Amino Axit có dạng R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H 2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

Giải thích vì sai lựa chọn đáp án B

Khái niệm của Amino axit: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa các nhóm chức bao gồm Cacboxyl (-COOH) và amino (-NH2) có sự tương tác lẫn nhau tạo ra ion lưỡng cực. Công thức tổng quát của Amino Axit có dạng R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H 2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

Các đặc điểm tính chất đặc trưng của amino axit bao gồm có

1. Tính chất vật lý

– Amino axit có dạng chất rắn, tồn tại ở hình thái dạng tinh thể không có màu, có vị ngọt nhẹ

– Do Amino Axit tồn tại dạng ion lưỡng cực nên chất này dễ tan trong nước

– Do amino axit là hợp chất ion nên cần nhiệt độ cao để làm nóng chảy

Xem thêm bài viết hay:  Nhịp tim thai 165 lần/phút là trai hay gái

2. Tính chất hóa học

– Amino axit làm đổi màu quỳ tím

Khả năng làm đổi màu quỳ tím của một phần do amino axit có dạng axit. Bên cạnh đó, khả năng này còn phụ thuộc vào mối liên hệ của nhóm amino và các nhóm cacbonxyl R(NH2)x(COOH)y

Trong trường hợp x = y: Không làm đổi màu

Trong trường hợp x < y: Quỳ tím chuyển thành màu đỏ (có tính axit)

Trong trường hợp x > y: Quỳ tím chuyển thành màu xanh (có tính bazo)

– Amino axit có khả năng phân ly trong dung dịch

Phương trình biểu diễn sự phân ly trong dung dịch: H2N-CH2-COOH ↔ H3N+-CH2-COO-

– Amino axit có tính chất lưỡng tính

+ Tác dụng với axit mạnh để tạo ra muối

Phương trình biểu diễn: NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3-CH2-COOH

+ Tác dụng với các chất có tính bazơ mạnh tạo ra muối và nước:

Phương trình biểu diễn: NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

– Amino axit trong phản ứng trùng ngưng

Phương trình biểu diễn: nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

Khi trùng ngưng chất 6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic cần sự tham gia của chất xúc tác, sau phản thu được hợp chất là polime thuộc loại poliamit.

Kiến thức mở rộng: tùy thuộc vào số n amino axit khác nhau ta sẽ tạo ra n! polipeptit có chứa n gốc amino axit khác nhau; nn polipeptit có chứa n gốc amino axit.

– Amino axit phản ứng với Axit nitơ HNO2

Phương trình biểu diễn: HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

Xem thêm bài viết hay:  4 Cách kẻ khung trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 chi tiết nhất

Tham khảo thêm:

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

Phản ứng nào sau đâu không xảy ra

Chất nào sau đây là chất điện li