C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl do Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM biên soạn là phương trình . Ngoài ra để điều chế C2H5OH (ancol etylic) người ta còn đi từ nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu.

  Nội dung chính

  • 1. Phương trình phản ứng C2H6 thành C2H5Cl
   • C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl
  • 2. Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học C2H6 Cl2 . chức năng
  • 3. Cách tiến hành thí nghiệm cho C2H6 phản ứng với C2H5Cl
  • 4. Câu hỏi bài tập liên quan

  1. Phương trình phản ứng C2H6 thành C2H5Cl

  C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

  2. Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học C2H6 Cl2 . chức năng

  Chất xúc tác: Ánh sáng

  3. Cách tiến hành thí nghiệm cho C2H6 phản ứng với C2H5Cl

  Cho C2H6 phản ứng với Cl2

  Bạn đang xem: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

  4. Câu hỏi bài tập liên quan

  Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất trong dãy đồng đẳng của metan.

  A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

  B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

  C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

  D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

  CÂU TRẢ LỜI CŨ

  Câu 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở có công thức phân tử C5H12?

  Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận về bài thơ Viếng lăng Bác
  A. 6 B 4 C. 5 thua 3

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  Câu 3. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X thu được 4 dẫn xuất monoclo. X tên là

  A. 2,2-đimetylprotan

  B. 2- metylbutan

  C. pentan

  D. 2-đimetylpropan

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  Câu 4. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 dẫn xuất monoclo. X tên là

  A. 2,2-đimetylbutan

  B. 2- metylpentan

  C. hexan

  D. 2-đimetylpropan

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  Câu 5. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ số mol 1:1 thu được một dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng so với clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là

  A. C4H10

  B. C3H8

  C. C3H6

  D. C2H6.

  Đáp án A

  Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong oxi không khí chiếm 20% thể tích) thu được 7,84 lít CO2 và 9,9 gam. Nước. Thể tích không khí (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên kỷ trên là

  A. 70,0 lít

  B. 78,4 lít

  C. 84,0 lít

  D. 56,0 lít.

  Đáp án A

  Bảo toàn O: nO2 = nCO2 + 1/2 nH2O = 0,35 + 1/2.0,55 = 0,625 mol

  Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

  Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi cho X phản ứng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. X tên là

  A. 2,2-đimetylpropan

  B. etan

  C. 2-metylpropan

  D. 2- metylbutan

  Xem thêm bài viết hay:  Kể về mùa mà em thích nhất trong năm – Mùa xuân

  Hồi đáp. MỘT

  nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

  nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. X là C5H12

  X phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 thu được 1 sản phẩm duy nhất ⇒ X là: 2,2-đimetylprotan

  Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

  A. C3H8

  B. C4H10

  C. C5H10

  D. C5H12.

  Hồi đáp

  Đặt CTPT X là CnH2n+2

  2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 n = 4

  ⇒ CTPT: C4H10

  Câu 9. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1:1 thu được một dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng so với Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

  A. C4H10

  B. C3H8

  C. C3H6

  D. C2H6.

  Hồi đáp

  CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

  Chúng ta có:

  35,5/(14n + 36,5) = 45,223/100 =>n = 3

  X là C3H8

  Đáp án đúng là: NHẬN

  Câu 10. Khi cho butan tác dụng với nước brom, monobrom thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây?

  A. CH3CH2CH2CH2Br.

  B. CH3CH2CHBrCH3.

  C. CH3CH2CH2CHBr2.

  D. CH3CH2CBr2CH3.

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  Butan: CH3-CH2-CH2-CH3. Khi phản ứng với brom theo tỉ lệ 1:1, brom có ​​xu hướng có nhóm thế H cao hơn cho C

  → Sản phẩm chính : CCC(Br)-C

  Câu 11. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí hiđro và muội than, thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). . Công thức phân tử của X là

  A.CH4.

  B. C2H6.

  C. C3H8.

  D. C4H10.

  Hồi đáp

  Xem thêm bài viết hay:  XUẤT SẮC hay SUẤT SẮC – Từ nào mới đúng chính tả Tiếng Việt

  Giải thích các bước:

  Gọi CTPT của ankan X là: CnH2n+2: a (mol)

  PTHH: CnH2n+2 (khí) nC (rắn) + (n+1)H2↑

  (mol) a → (n+1)a

  Theo phương trình ta có: nH2 = (n+1)nCnH2n+2 = (n+1)a (mol)

  Theo đề bài thể tích khí gấp 5 lần thể tích ankan

  => nH2 = 5nX

  → (n+1)a = 5a

  → n + 1 = 5

  → n = 4

  Vậy CTPT ankan là C4H10

  …………………….

  Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM gửi đến các em phương trình hóa học C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl, khi CH4 bị phân hủy tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các em thường thấy trong các dạng bài. tập hợp các chế phẩm và một loạt các phản ứng hóa học. Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

  Ngoài ra, Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các em tham gia nhóm để nhận tài liệu mới nhất.

  Học tốt.

  Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

  Thể loại: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/c2h6-cl2-hcl-c2h5cl/ Tags Hóa học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Bạn thấy bài viết
  C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl
  có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
  C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl
  bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Nhớ để nguồn bài viết này:
  C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl
  của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Chuyên mục: Giáo dục

  Viết một bình luận