Chất rắn có đặc điểm gì?

Câu hỏi:

Chất rắn có đặc điểm gì?

A. Không có hình dạng nhất định.

B. Có hình dạng nhất định.

C. Có hình dạng của vật chứa nó.

Đáp án đúng B.

Chất rắn có đặc điểm là có hình dạng nhất định, trạng thái rắn là một trong ba trạng thái thường gặp của các chất, có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng, các chất ở trạng thái rắn được gọi là chất rắn.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Chất rắn là một chất hoặc một vật không chảy. Trong số những chất rắn phải kể đến cả băng, thép và gỗ. Một chất rắn có thể bẻ cong, kéo dài ra hoặc co lại. Khác với chất lỏng hay chất khí nó không thể dàn theo hình dạng bất cứ một vật chứa nào.

– Trạng thái rắn là một trong ba trạng thái thường gặp của các chất, có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng. Các chất ở trạng thái rắn được gọi là chất rắn. Các vật được cấu tạo từ chất rắn (vật rắn) có đặc điểm hình dạng ổn định.

– Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất, sự đông đặc là quá tình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn của các chất.

– Mỗi một chất rắn khi nóng chảy hoặc đông đặc ở một nhiệt độ xác định và không đối ứng với áp suất bên ngoài xác định (Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định).

Xem thêm bài viết hay:  Nhịp tim thai 6 tuần biết trai hay gái, dự đoán giới tính thai nhi

– Đặc điểm của sự nóng chảy

+ Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở mỗi áp suất cho trước.

+ Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

+ Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi đông đặc.

+ Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn thay đổi phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.

– Chất rắn được chia làm hai loại: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

+ Chất rắn kết tinh:

Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh (hay chất rắn tinh thể). Hầu hết tết cả các kim loại và các khoáng chất như muối ăn (natri chloride) đều có cấu trúc tinh thể.

Tinh thể được cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học xác định, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

+ Chất rắn vô định hình

Chất rắn vô định hình là vật chất mà các nguyên tử và phân tử đều không được sắp xếp theo một mạng không gian nhất định.

Chất vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng. Thủy tinh, nhựa, và gel là những loại chất rắn vô định hình

Xem thêm bài viết hay:  15 cách chữa cúm tại nhà hiệu quả giúp bạn nhanh khỏi bệnh