CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O được tổng hợp và gửi đến bạn đọc là nội dung viết phương trình phản ứng CO2 tác dụng với Ba(OH)2 sau phản ứng thu được kết tủa BaCO3 với tỉ lệ mol giữa số số mol CO2 và Ba(OH)2 bằng nhau hoặc số mol CO2 nhỏ hơn Ba(OH)2.

Từ đó, bạn đọc nắm được phương pháp làm bài: khi cho oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. Xin vui lòng tham khảo.

Nội dung chính

 • 1. Phương trình CO2 thành BaCO3 . sự phản ứng lại
  • CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O
 • 2. Điều kiện xảy ra phản ứng khi CO2 tác dụng với Ba(OH)2
 • 3. Bài tập liên quan

1. Phương trình CO2 thành BaCO3 . sự phản ứng lại

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

2. Điều kiện xảy ra phản ứng khi CO2 tác dụng với Ba(OH)2

Vì chưa biết sản phẩm là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Bạn đang xem: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nBa(OH)2

Nếu T 1: chỉ có BaCO3 . muối được hình thành

Nếu T = 2: chỉ có muối Ba(HCO3)2

Nếu 1 < T < 2: tạo cả BaCO3 và Ba(HCO3)2 . muối

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm Ba(OH)2 dư lại có kết tủa, suy ra có sự tạo thành của cả BaCO3 và Ba(HCO3)2.

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa khác, suy ra có sự tạo thành của cả BaCO3 và Ba(HCO3)2.

Nếu không có dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải quyết.

* Khi các bài toán không tính được T, ta dựa vào dữ liệu thêm để tìm khả năng tạo thành muối.

Xem thêm bài viết hay:  Xuất tinh sớm là gì? Nam giới cần biết nguyên nhân và cách điều trị

Cho khí CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư chỉ tạo thành muối BaCO3.

* Sự tăng giảm thể tích dung dịch: Khi cho sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2.

thu nhập trung bình = m hấp thụ

m dd tăng = m hấp thụ – m kết tủa

m dd khử = m kết tủa – m hấp thụ

3. Bài tập liên quan

Câu 1. Cho V lít khí CO2 (dktc) vào 3 lít dd Ba(OH)2 0,1M thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là bao nhiêu?

A. 8,96

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72

Đáp án A

Khi sục khí CO2 vào 0,3 mol Ba(OH)2 thì thu được 0,2 mol BaCO3 kết tủa. thu được

Khi đó có thể xảy ra 2 trường hợp kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

→ n(CO2) = n(BaCO3) = 0,2. → V = 4,48 lít.

Trường hợp 2:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,2

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2.

0,2 0,1

→ n(CO2) = 0,2 + 0,2 = 0,4. → V = 8,96 lít

Vậy V max = 4,48 lít.

Câu 2. Biểu diễn đúng về quá trình nhiệt phân muối Bari Cacbonat là:

A. BaCO3 Túi + CO

B. 2BaCO3overset{t^{circ } }{rightarrow} 3BaO + CO2

C. BaCO3overset{t^{circ } }{rightarrow} TúiO + CO2

D. 2BaCO3overset{t^{circ } }{rightarrow} 2Ba +CO2 + O2

CÂU TRẢ LỜI CŨ

Câu 3. Cho cacbon phản ứng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A.6.

B 4.

C.7.

Đ.5.

Đáp án A: C thể hiện tính khử khi phản ứng với chất oxi hóa → H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

2CuO + C → 2Cu + CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 → 2SO2 + CO2 + 2H2O

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

C + CO2 → 2CO

Câu 4. Đun 2,24 lít khí CO2 (dktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,06M và NaOH 0,03M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa. giá trị của một là gì

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận của em về vùng Cà Mau qua bài Sông nước Cà Mau

A. 19,7

B. 9,85

C. 7,88

D. 13,79

Câu trả lời là không

Chúng ta có :

nCO2 = 0,1 mol ;

nOH– = 1,0,06.2 + 1,0,03.1 = 0,15 mol

nBa2+ = 0,06.1 = 0,06 mol

Mà 1 < nOH– / nCO2 = 0,3/0,2 = 1,5 < 2

=> Phản ứng tạo ra 2 muối

=> nCO32- = nOH– – nCO2 = 0,15 mol < 0,06 mol

=> nBaCO3 = 0,05 mol

=> m = 197.0,05 = 9,85 gam

Câu 5. Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch.

A.CaCO3

B. CaCO3 và Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư

Câu trả lời là không

nCO2 = 0,3 mol

nCa(OH)2 = 0,2 mol

Tỉ lệ:

nCO2/nCa(OH)2 = 0,3/0,2 = 1,5

Vậy sản phẩm sau phản ứng gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2

Câu 6. Thổi V lít CO2 (dktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch lại thấy xuất hiện kết tủa trở lại. Tìm v?

A. 3,136 lít

B. 8,960 lít

C. 6,272 lít

D. 4,480 lít

CÂU TRẢ LỜI CŨ

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Do đun lại thu được nhiều kết tủa => Ca(HCO3)2

nCa(OH)2 = 0,2.1 = 0,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,12 0,12 0,12 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,16 (0,2 – 0,12) mol

→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol

→ V = 0,28.22,4 = 6,272 lít

Câu 7. V lít khí CO2 (dktc) vào 1,5 lít dd Ca(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là bao nhiêu?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72

CÂU TRẢ LỜI CŨ

Khi sục khí CO2 vào 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 0,1 mol BaCO3. thu được kết tủa

Khi đó có thể xảy ra 2 trường hợp kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

→ nCO2 = nCaCO3 = 0,1.

→ V = 2,24 lít.

Trường hợp 2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 12 SGK Ngữ văn 9 tập 1

0,1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,1 0,05

→ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2.

→ V = 4,48 lít

Vậy V max = 4,48 lít.

Câu 8. Cho 4,48 lít khí CO2 (dktc) đi qua 150ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được khi làm bay hơi dung dịch Y là

A. 30

B. 60

C.15

mất 40

CÂU TRẢ LỜI CŨ

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

nKOH= 0,15.1 = 0,15 (mol)

Xét tốc độ tạo thành muối:

nKOH/nCO2 = 0,15/0,2 =0,75 < 1

→ Tạo muối axit KHCO3; CO2 dư

phương trình hóa học

CO2 + KOH → KHCO3

→ nKHCO3 = nKOH = 0,15 (mol)

→ mKHCO3 =mmsuối = 0,15.100 = 15 (g)

——————————

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  Trên đây trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM vừa giới thiệu đến các bạn phương trình hóa học CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O, hi vọng qua bài viết này các bạn có thể học tốt môn Hóa lớp 12 hơn. Đề thi Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi THPT QG môn Toán, Đề thi THPT QG môn Lý, v.v.

  Ngoài ra, Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mời họ tham gia nhóm để họ có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Học tốt.

  Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

  Thể loại: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/co2-baoh2-baco3-h2o/ Tags Hóa Học 8 Phương Trình Phản Ứng Hóa Học 8

  Bạn thấy bài viết
  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
  có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
  bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Nhớ để nguồn bài viết này:
  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
  của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Chuyên mục: Giáo dục

  Viết một bình luận