Công suất điện cho biết?

Câu hỏi:

Công suất điện cho biết?

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Đáp án đúng C.

Công suất điện cho biết lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian, công suất điện tiêu thụ có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trên một đơn vị thời gian. Ngoài ra, công suất tiêu thụ điện còn được tính bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Công suất điện là tốc độ tiêu thụ điện, là thông số hiển thị cho người dùng biết được chính xác lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị là bao nhiêu. Thông thường chu kỳ tính sẽ theo tháng và dùng đồng hồ đo để làm căn cứ tính toán số tiền điện cần phải chi trả.

– Công suất điện được ký hiệu là P, và có đơn vị đo là W.

– Ngoài đơn vị đo W, công suất điện còn được đo bằng đơn vị kW và kVA. Cả hai đều là đơn vị để chỉ công suất, tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng sẽ không giống nhau.

– kW (ki lô oắt): Là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. Công suất này cho biết sự thay đổi của năng lượng trong một thời gian nhất định và được biểu diễn dưới công thức: P = U.I

Xem thêm bài viết hay:  Đau bụng kinh nên ăn gì và không nên ăn gì? Ghi nhớ những thực phẩm sau

– kVA (ki lô vôn ampe): Trong mạch điện một chiều hay mạch điện lý tưởng, kVA tương đương với kW. Nhưng đối với một mạch điện xoay chiều sẽ xuất hiện công suất phản kháng, hiểu đơn giản lúc này: kVA = kW + công suất phản kháng.

– Công suất điện của một đoạn mạch là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ được trong một đơn vị thời gian.

– Công suất điện tiêu thụ có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trên một đơn vị thời gian. Ngoài ra, công suất tiêu thụ điện còn được tính bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

– Công thức tính công suất điện tiêu thụ các thiết bị điện

Thông thường, công suất của các thiết bị điện sẽ được thể hiện đầy đủ cụ thể trên tem hay nhãn năng lượng. Tuy nhiên, công suất của thiết bị sẽ bị thay đổi qua một thời gian sử dụng do hiệu năng bị giảm đi.

Để tính công suất điện tiêu thụ áp dụng công thức:

P = A/t = U.I

Trong đó:

P: Công suất tiêu thụ máy (W)

A: Năng lượng tiêu thụ (s/h)

t: Thời gian sử dụng thiết bị (s/h)

U: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

I: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch (A)

Từ công thức trên có thể tính năng được các thiết bị điện tiêu thụ điện năng là bao nhiêu. Qua đó có thể dễ dàng chọn được các thiết bị điện phù hợp với nhu cầu sử dụng điện của gia đình mình và giúp tiết kiệm được chi phí. Bên cạnh đó, các xưởng sản xuất, nhà máy sẽ có được cách sử dụng hợp lý.

Xem thêm bài viết hay:  Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào?