Công thức tính cường độ dòng điện – Bài tập vận dụng

Nội dung chính

 • Công thức tính cường độ dòng điện
  • Định nghĩa
  • Công thức – Đơn vị đo
  • Mở rộng
 • bài tập ứng dụng

Công thức tính cường độ dòng điện

Định nghĩa

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện tích Δq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt và khoảng thời gian đó.

Công thức – Đơn vị đo

– Công thức:

Trong đó:

 • I là cường độ dòng điện, tính bằng ampe (A);
 • ∆q là điện tích chuyển động qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt, tính bằng culông (C);
 • ∆t là thời gian để điện tích Δq chuyển động, tính bằng giây (s).

– Đơn vị cường độ dòng điện và điện tích

+ Đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI là ampe (A):

+ Đơn vị điện tích là Coulomb (C): 1C = 1A.1s

Mở rộng

+ Đối với dòng điện không đổi thì cường độ dòng điện không đổi được xác định theo công thức:

Trong đó:

 • I là cường độ dòng điện, tính bằng ampe (A)
 • q là điện tích chuyển động qua tiết diện của vật dẫn trong thời gian t.

+ Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật Ôm

Trong đó:

 • I: Cường độ dòng điện (đơn vị A)
 • U: Hiệu điện thế (đơn vị V)
 • R: Điện trở (đơn vị )
Xem thêm bài viết hay:  Cách chứng minh hai vectơ vuông góc và bằng nhau cực hay

+ Từ công thức cường độ dòng điện xác định được điện tích chuyển động qua tiết diện vật dẫn trong thời gian ∆t là ∆q = I.∆t.

Điện tích của electron là |e| = 1,6.10-19 C, ta xác định được số êlectron chuyển động qua tiết diện dây dẫn trong thời gian ∆t như sau:

+ Khi cường độ dòng điện nhỏ có thể dùng đơn vị miliampe (mA), microampe (μA). Đổi đơn vị như sau:

1A = 1000mA; 1 A = 106 μA; 1mA = 10-3A; 1μA = 10-6A.

+ Đại lượng cũng thường được dùng theo đơn vị milivôn (mC) hoặc vi cột (μC). Đổi đơn vị như sau:

1C = 1000mC; 1 C = 106 μC; 1mC = 10-3C; 1μC = 10-6C.

bài tập ứng dụng

Bài 1: Một điện tích 6 mC chuyển động qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong khoảng thời gian 3,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Giải pháp:

Dòng điện chạy qua vật dẫn:

Trả lời: 2mA

Bài 2: Trong thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6 A. Thời gian đóng công tắc là 0,3 s. Tính độ dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh.

Giải pháp:

Điện tích qua tiết diện thẳng của dây nối với động cơ tủ lạnh:

Chúng ta có:

Đáp số: 1,5C

Bài 3: Một bóng đèn dây tóc sáng bình thường. Một dòng điện không đổi chạy qua bóng đèn có cường độ 0,3 A. Hãy tính:

a) lượng điện tích chuyển động qua tiết diện ngang của dây tóc trong 1 phút.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách thành lập danh từ ( Noun Formations ) trong tiếng anh

b) số electron dịch chuyển qua tiết diện dây tóc trong 1 phút.

Giải pháp:

Quy đổi 1 phút = 60 giây.

a) Điện tích chuyển động qua tiết diện dây tóc trong 1 phút là:

Áp dụng công thức:

b) Số êlectron chuyển động qua tiết diện dây tóc trong 1 phút là:

Ta có: q = Ne .|e| => Nê = Công thức tốt nhất để tính cường độ dòng điện = 25.11.1019

Đáp số: a) 18 C; b) 11,25.1019 electron.

Bài 4: Cho điện trở R = 400 Ω. Để cường độ dòng điện chạy qua nó là 1mA thì phải mắc vào nó hiệu điện thế nào?

Trả lời:

Chuyển đổi đơn vị: 1mA = 1.10-3 A

Áp dụng định luật Ôm ta có: U = IR = 1.10-3 .400 = 0,4 (V)

Bài tập 5: Nối biến trở R vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Tính giá trị điện trở R?

Trả lời:

Bài toán cho biết hiệu điện thế U = 6V, cường độ dòng điện I = 0,3A. Yêu cầu tính điện trở

Áp dụng định luật Ôm:

I = U/R => R = U/I = 6/0,3 = 20 (Ω)

Bài 6: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu vật dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế ở hai đầu một vật dẫn tăng lên 24V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Trả lời:

Toán học nói:

U1 = 12V, I1 = 0,5A; U2 = 24V và hỏi I2

Vì U và I tỉ lệ thuận nên:

I2/I1 = U2/U1 => I2 = I1.U2/U1 = 0,5.24/12 = 1(A)

Bài tập 7: Khi nối một vật dẫn vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1A. Để cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó là 0,5A thì phải mắc vào nó hiệu điện thế là bao nhiêu?

Xem thêm bài viết hay:  Loạt thành ngữ về động vật giúp bạn sử dụng tiếng Anh 'sang chảnh' hơn

Trả lời:

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn

Ta có: I1/I2 = U1/U2 => U2 = I2.U1/I1 => U2 = 3 V

Bài 8: Đặt hiệu điện thế 12V và hai đầu điện trở R = 6. Để cường độ dòng điện qua điện trở tăng thêm 1A thì phải tăng hay giảm bao nhiêu vôn?

Trả lời:

Áp dụng định luật Ôm ta có, cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn: I1 = U1/R = 12/6 = 2A

Khi cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng 1A: I2 = I1 + 1 = 2 + 1 = 3A

Áp dụng định luật Ôm ta có: U2 = I2.R = 3,6 = 18V

Vậy hiệu điện thế U phải tăng thêm 6V

************************

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại: Giáo dục

Bạn đang xem: Công thức cường độ dòng điện – Bài tập

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/cong-thuc-tinh-cuong-do-dong-dien-bai-tap-van-dung/

Bạn thấy bài viết
Công thức tính cường độ dòng điện – Bài tập vận dụng
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Công thức tính cường độ dòng điện – Bài tập vận dụng
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Công thức tính cường độ dòng điện – Bài tập vận dụng
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận