Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 73 vở bài tập tổng hợp SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 73 bài 41 SGK Toán 5

Tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Hướng dẫn giải:

Một)

b)

c)

Đ)

Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 SGK Toán 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) \(266,22 : 34\);

b) \(483 : 35\);

c) \(91,08 : 3,6\);

d) \(3: 6,25\)

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a) \((128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\).

Hướng dẫn giải:

a) \((128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32\)

\(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

\(= 23 – 18,32\)

\(= 4,68\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

\(= 8,64 : 4,8 + 6,32\)

\(= 1,8 + 6,32\)

\(= 8,12\)

Bài 3: Một động cơ chạy hết \(0,5\) l dầu mỗi giờ. Nếu có \(120\) l dầu thì động cơ chạy được bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Với \(120\) l dầu, động cơ có thể chạy trong:

\(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

Trả lời: \(240\) giờ

Bài 4: Tìm x biết:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b) \(x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c) \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

\(x – 1,27 = 3\)

\(x = 3 + 1,27\)

\(x=4,27\)

b) \(x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

\(x + 18,7 = 20,2\)

\(x = 20,2 – 18,7\)

\(x = 1,5\)

c) \( x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

\(x \times 12,5 = 15\)

\(x = 15: 12,5\)

\(x = 1,2\)

Xem thêm bài viết hay:  Kiện toàn là gì? Lý do cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức?

Bài 2 trang 73 bài 41 SGK Toán 5

Tính toán:

a) (128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Hướng dẫn giải:

a) …= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) ….= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Bài 3 trang 73 bài 41 SGK Toán 5

Một động cơ chạy bằng 0,5l dầu mỗi giờ. Nếu có 120l dầu thì máy chạy bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Với 120l dầu, động cơ có thể chạy trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ

Bài 4 trang 73 bài 41 SGK Toán 5

Tìm x:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) X x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) X x 12,5 = 6 x 2,5

x 12,5 = 15

X = 15:12,5

x = 1,2

Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại:Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-73-sgk-toan-5/ Tags SGK Giải Toán 5

Bạn thấy bài viết
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2020 – 2021 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Nhớ để nguồn bài viết này:
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận