Hình hộp chữ nhật: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích

Hình chữ nhật: Cách tính chu vi, diện tích toàn phần và thể tích

Hình hộp chữ nhật là gì? Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật, học sinh đã học trong chương trình Toán 5, tất cả các lớp. Tuy nhiên, phần kiến ​​thức hình học này cũng có nhiều công thức, không phải học sinh nào cũng dễ dàng nắm bắt được. Hôm nay, Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM sẽ giúp các em ôn tập phần kiến ​​thức hình học vô cùng quan trọng này nhé!

I. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

1, Định nghĩa:

Bạn đang xem: Hình Chữ Nhật: Chu Vi, Tổng Diện Tích và Thể Tích

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt đối diện của hình chữ nhật được coi là hai đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn lại là tất cả các cạnh của hình chữ nhật.

2. Thuộc tính:

 • Diện tích hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.
 • Chu vi của hai mặt đối diện trong một hình hộp chữ nhật bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.
 • Các đường chéo có hai đỉnh là hai đỉnh đối diện của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm.

I. Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

Chu vi hình hộp chữ nhật bằng tổng độ dài các cạnh và đáy

Công thức: P = (a+b+h).4

Trong đó:

 • a là chiều dài của hình chữ nhật
 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m, chiều cao là trung bình cộng của hai chiều dài và chiều rộng. Tính chu vi của bìa cứng hình chữ nhật đó?

Giải pháp:

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

(4 + 2 ) : 2 = 3 (cm)

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

(4 + 2 + 3) . 4 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm

II. Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

Công thức: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b)

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao của hình hộp chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 7m, chiều cao 10m. Tính chu vi hình hộp chữ nhật.

Phần thưởng:

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20+7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

III. Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.ab = 2h.(a + b) + 2.ab

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

 • Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao của hình hộp chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật.
Xem thêm bài viết hay:  Nguyên nhân nuốt nghẹn là gì?

Ví dụ: Cho phòng học hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 5m, chiều cao của phòng học là 4m. Tính diện tích toàn phần của căn phòng đó?

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của lớp học là:

2.4.(7+5) = 96(m2)

Tổng diện tích hai đáy của căn phòng là:

2.7.5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn phòng đó là:

96+70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

IV. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy và chiều cao.

V = axbxc

Trong đó:

+ V: Thể tích của hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài của hình hộp chữ nhật.

+ b: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

+ c: Chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 9 cm, chiều cao 12 cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó?

Giải pháp:

Thể tích miếng bìa cứng hình chữ nhật là:

15,9.12 = 420 = 1620 (cm3)

Đáp số: 672 cm3

V.Công thức tính đường chéo của hình hộp chữ nhật

Công thức như sau:

Cách tính diện tích xung quanh và chi phí ước tính của hình ảnh tốt nhất

Trong đó:

 • D là độ dài đường chéo
 • a là chiều dài của hình chữ nhật
 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

VI: Bài tập thực hành

Bài 1:

Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài và chiều cao 1,5m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước.

Bài 2:

Một phòng học hình chữ nhật có các kích thước: Dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3m. Người ta cần sơn tường và trần của căn phòng này biết tổng diện tích các cửa là 8,1 m2. Tính diện tích cần sơn trong phòng.

Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích là 420 cm2, chiều cao là 7 cm. Tìm chu vi cơ sở của hình chữ nhật.

Bài 4:

Một hộp các tông hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích các quân bài dùng để làm chiếc hộp đó. (không bao gồm các cạnh)

Bài 5:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,8m.

Một người muốn quét vôi những bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Bài 6:

Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Dài 25 cm, rộng 15 cm, cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Bài 7:

Một hộp tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không kể mép hàn).

Xem thêm bài viết hay:  Nhân tố sinh thái là? Các loại nhân tố sinh thái trong môi trường

Bài 8:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10 cm. Hũ được dán giấy đỏ xung quanh và giấy vàng hai bên thành hộp (chỉ dán mặt ngoài). Tờ giấy màu nào lớn hơn và bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Bài 1: HS giải bài tập này như sau:

– Bước 1: Tìm chiều rộng của bể nước – Bước 2: Tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần theo công thức đã có.

Bài 2:

* Phương pháp: Không kể diện tích cửa ra vào, diện tích xung quanh lớp học là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao như đề bài đã cho.

– Diện tích sơn trong lớp sẽ bằng diện tích sơn xung quanh (trừ diện tích cửa) cộng với diện tích 1 mặt đáy (trần nhà).

* Giải pháp mẫu:

Diện tích xung quanh lớp học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần của căn phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần sơn trong lớp học là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 3:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 4:

Diện tích bìa các tông dùng để làm hộp bằng diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 5:

Giải pháp:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trần của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Bài 6:

a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134,96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Bài 7:

Chu vi của hình hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Bài 8:

Tính diện tích tờ giấy màu vàng, tức là diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích tờ giấy đỏ, tức là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh và kết luận: diện tích tờ giấy màu đỏ lớn hơn diện tích tờ giấy màu vàng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Đáp số: 100 cm2

VII. Bài tập thêm:

Bài 1: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Chiều rộng và chiều dài tỉ lệ với 4 và 5, chiều rộng và chiều cao tỉ lệ với 5 và 4. Thể tích của bể là 64cm3. Tính chiều dài, chiều rộng, chiều cao của bể.

Xem thêm bài viết hay:  Security là gì? Hiểu sâu hơn về ý nghĩa trong chuyên ngành tài chính

Bài 2: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 486 mét vuông. Tính thể tích của khối lập phương đó.

Bài 3: Cho hình hộp chữ nhật có 6 mặt là 6 hình thoi bằng nhau, cạnh 5 cm. Biết  0BAD 60. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài 4: Một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5m, chiều cao 4m. Họ dự định quét vôi bên trong bao gồm cả trần nhà. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền, được biết căn phòng có hai cửa ra vào kích thước 2,2m x 1,2m và bốn cửa sổ kích thước 1,4m x 0,8m, tiền quét vôi là 1050 đồng một mét vuông.

Bài 5: Một người thuê thợ sơn vẽ mặt trong và mặt ngoài của một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng sắt hộp không nắp có chiều dài 1,3m; chiều rộng 0,8m; cao 1,5m. Hỏi anh ta phải trả bao nhiêu tiền để sơn cái hộp đó, biết rằng tiền sơn 1m2 là 35000 đồng?

Bài 6: Người ta xây một hàng rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, tường cao 1,6m. Mỗi mét vuông có giá 40000 VND. Chi phí để xây bức tường đó là bao nhiêu?

Câu 7: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Một người muốn quét vôi những bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 12m2 (biết rằng chỉ quét bên trong phòng)?

Như vậy là bạn vừa ôn lại kiến ​​hộp chữ nhật cực kỳ quan trọng rồi đúng không? Giờ thì các công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, thể tích của hình hộp chữ nhật… chắc các bạn cũng đã biết. Ngoài ra, các công thức tính chu vi, diện tích hình tròn cũng đã được Zicxzbooks.con giới thiệu chi tiết. Bạn có thể tìm hiểu thêm.

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/hinh-hop-chu-nhat-cach-tinh-dien-xung-quang-dien-tich-toan-phan-va – the-tich/

Bạn thấy bài viết
Hình hộp chữ nhật: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Hình hộp chữ nhật: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Hình hộp chữ nhật: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận