Khối D gồm những ngành nào?

Tên khốiMôn thiKhối D01Ngữ Văn – Toán – Tiếng AnhKhối D02Ngữ Văn – Toán – Tiếng NgaKhối D03Ngữ Văn – Toán – Tiếng PhápKhối D04Ngữ Văn – Toán – Tiếng TrungKhối D05Ngữ Văn – Toán – Tiếng ĐứcKhối D06Ngữ Văn – Toán – Tiếng NhậtKhối D07Toán – Hóa – Tiếng AnhKhối D08Toán – Sinh – Tiếng AnhKhối D09Toán – Lịch Sử – Tiếng AnhKhối D10Toán – Địa Lý – Tiếng AnhKhối D11Ngữ Văn – Lý – Tiếng AnhKhối D12Ngữ Văn – Hóa – Tiếng AnhKhối D13Ngữ Văn – Sinh – Tiếng AnhKhối D14Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng AnhKhối D15Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng AnhKhối D16Toán – Địa Lý – Tiếng ĐứcKhối D17Toán – Địa Lý – Tiếng NgaKhối D18Toán – Địa Lý – Tiếng NhậtKhối D19Toán – Địa Lý – Tiếng PhápKhối D20Toán – Địa Lý – Tiếng TrungKhối D21Toán – Hóa – Tiếng ĐứcKhối D22Toán – Hóa – Tiếng NgaKhối D23Toán – Hóa – Tiếng NhậtKhối D24Toán – Hóa – Tiếng PhápKhối D25Toán – Hóa – Tiếng TrungKhối D26Toán – Lý – Tiếng ĐứcKhối D27Toán – Lý – Tiếng NgaKhối D28Toán – Lý – Tiếng NhậtKhối D29Toán – Lý – Tiếng PhápKhối D30Toán – Lý – Tiếng TrungKhối D31Toán – Sinh – Tiếng ĐứcKhối D32Toán – Sinh – Tiếng NgaKhối D33Toán – Sinh – Tiếng NhậtKhối D34Toán – Sinh – Tiếng PhápKhối D35Toán – Sinh – Tiếng TrungKhối D41Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng ĐứcKhối D42Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng NgaKhối D43Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng NhậtKhối D44Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng PhápKhối D45Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng TrungKhối D52Ngữ Văn – Lý – Tiếng NgaKhối D54Ngữ Văn – Lý – Tiếng PhápKhối D55Ngữ Văn – Lý – Tiếng TrungKhối D61Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng ĐứcKhối D62Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng NgaKhối D63Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng NhậtKhối D64Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng PhápKhối D65Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng TrungKhối D66Ngữ Văn – GDCD – Tiếng AnhKhối D68Ngữ Văn – GDCD – Tiếng NgaKhối D69Ngữ Văn – GDCD – Tiếng NhậtKhối D70Ngữ Văn – GDCD – Tiếng PhápKhối D72Ngữ Văn – KHTN – Tiếng AnhKhối D73Ngữ Văn – KHTN – Tiếng ĐứcKhối D74Ngữ Văn – KHTN – Tiếng NgaKhối D75Ngữ Văn – KHTN – Tiếng NhậtKhối D76Ngữ Văn – KHTN – Tiếng PhápKhối D77Ngữ Văn – KHTN – Tiếng TrungKhối D78Ngữ Văn – KHXH – Tiếng AnhKhối D79Ngữ Văn – KHXH – Tiếng ĐứcKhối D80Ngữ Văn – KHXH – Tiếng NgaKhối D81Ngữ Văn – KHXH – Tiếng NhậtKhối D82Ngữ Văn – KHXH – Tiếng PhápKhối D83Ngữ Văn – KHXH – Tiếng TrungKhối D84Toán – GDCD – Tiếng AnhKhối D85Toán – GDCD – Tiếng ĐứcKhối D86Toán – GDCD – Tiếng NgaKhối D87Toán – GDCD – Tiếng PhápKhối D88Toán – GDCD – Tiếng NhậtKhối D90Toán – KHTN – Tiếng AnhKhối D91Toán – KHTN – Tiếng PhápKhối D92Toán – KHTN – Tiếng ĐứcKhối D93Toán – KHTN – Tiếng NgaKhối D94Toán – KHTN – Tiếng NhậtKhối D95Toán – KHTN – Tiếng TrungKhối D96Toán – KHXH – Tiếng AnhKhối D97Toán – KHXH – Tiếng PhápKhối D98Toán – KHXH – Tiếng ĐứcKhối D99Toán – KHXH – Tiếng Nga
Xem thêm bài viết hay:  Những tiêu chuẩn ống đồng cho máy lạnh mà bạn cần biết

Bạn thấy bài viết Khối D gồm những ngành nào? có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Khối D gồm những ngành nào? bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Khối D gồm những ngành nào? của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận