Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Nội dung chính

 • Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì?
 • Đa dạng sinh học là gì?
 • Bảo tồn đa dạng sinh học là gì?
 • Dự trữ là gì?
 • Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
 • Ý nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học
 • Ý nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học
 • Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì?

Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật.

Ngoài ra, khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loài đã được liệt vào danh sách tuyệt chủng.

Khu bảo tồn đa dạng sinh học (còn gọi là cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học) là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ và nhân giống các loài, thực vật, động vật, vi sinh vật và nấm hoang dã. . đặc hữu, quý giá; lưu giữ, bảo quản nguồn gen, mẫu vật di truyền nhằm mục đích bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Khu bảo tồn đa dạng sinh học được thành lập nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái bao gồm:

– Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

– Cơ sở cứu hộ động vật hoang dã

– Cơ sở lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật, nấm đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc lịch sử văn hóa; cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen mẫu vật.

Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì?

Đa dạng sinh học là gì?

Đa dạng sinh học bao gồm nhiều dạng, cá thể của loài cùng với các biến dị di truyền của giới sinh vật, cũng như nhiều dạng của các cấp độ tổ chức sinh học, đặc biệt là các hệ sinh thái trong tất cả các môi trường. . trường trái đất, khái niệm này còn bao gồm cả mức độ biến đổi trong giới tự nhiên mà đơn vị cấu thành là các sinh vật.

Giá trị của đa dạng sinh học là vô cùng to lớn và có thể chia thành hai loại giá trị: giá trị trực tiếp và giá trị gián tiếp.

Giá trị kinh tế trực tiếp của đa dạng sinh học là giá trị sản phẩm sinh học do con người trực tiếp khai thác, sử dụng để phục vụ nhu cầu đời sống. Ví dụ như động vật mà con người dùng làm thức ăn.

Giá trị gián tiếp bao gồm những thứ mà con người không thể bán được, lợi ích bao gồm số lượng và chất lượng nước, bảo vệ đất, tái tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học, điều hòa và cung cấp khí hậu. cung cấp phương tiện cho tương lai của xã hội loài người.

Bảo tồn đa dạng sinh học là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đa dạng sinh học 2018, bảo tồn đa dạng sinh học là bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ nơi cư trú tự nhiên lâu dài hoặc theo mùa của các loài hoang dã, cảnh quan môi trường và vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo quản, lưu giữ lâu dài các mẫu vật di truyền.

Xem thêm bài viết hay:  Tom Peng là ai? Mediastep Software Việt Nam là gì?

Dự trữ là gì?

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Đa dạng sinh học 2008, khu bảo tồn thiên nhiên (sau đây gọi là khu bảo tồn) là khu vực địa lý có ranh giới và các phân khu chức năng được xác lập để bảo tồn đa dạng sinh học. .

Trong đó, đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về loài sinh vật và các hệ sinh thái trong tự nhiên. (Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Đa dạng sinh học 2008)

Hiện nay, có 4 loại khu bảo tồn bao gồm:

– Các công viên quốc gia;

– Khu bảo tồn thiên nhiên;

– Khu bảo tồn loài – sinh cảnh;

– Khu vực bảo vệ cảnh quan.

(Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Đa dạng sinh học 2008)

Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

 • Khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp
 • Khu bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Cấm
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Phú Thành
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi

Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt NamMột số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Ý nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học

Từ những lợi ích của việc bảo tồn đa dạng sinh học, có thể thấy rằng đa dạng sinh học là yếu tố quan trọng đối với cuộc sống của con người. Vì con người đang sử dụng những đa dạng sinh học đó để phục vụ cuộc sống của chính họ. Nếu đa dạng sinh học bị hủy hoại, con người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó cũng có thể phá hủy mọi thứ con người đã xây dựng

Bảo tồn đa dạng sinh học là quá trình quản lý các tương tác của con người với gen, loài và hệ sinh thái để mang lại lợi ích lớn nhất cho thế hệ hiện tại trong khi vẫn duy trì tiềm năng của chúng. nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ tương lai. Để có thể thực hiện các hoạt động quản lý nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, điều cần thiết là phải hiểu các tác động tiêu cực và các mối đe dọa mà các loài phải đối mặt, sau đó đưa ra các phương pháp. quản lý. thích hợp để giảm tác động tiêu cực của các mối đe dọa đó và để đảm bảo sự phát triển trong tương lai của loài và hệ sinh thái đó.

Tuy nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học phải được thực hiện một cách chiến lược với tất cả các bên tham gia. Vì khi bảo tồn đa dạng sinh học mà không có sự hợp tác thì bản chất của những đa dạng sinh học đó vẫn có nguy cơ bị xâm phạm. Chúng ta không thể chỉ bảo tồn đa dạng sinh học như một ốc đảo nhỏ giữa cuộc sống con người mà phải để chúng đan xen với cuộc sống con người để phát triển và thích nghi.

Xem thêm bài viết hay:  Stakeholder là gì? Vai trò của Stakeholder trong dự án của doanh nghiệp

Ý nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học

Từ những giá trị mà đa dạng sinh học mang lại, có thể thấy đa dạng sinh học là yếu tố rất quan trọng đối với đời sống con người. Chính con người đang sử dụng những đa dạng sinh học đó để phục vụ cuộc sống của chính họ. Nếu đa dạng sinh học bị hủy hoại, cuộc sống của con người cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bảo tồn đa dạng sinh học là quá trình quản lý các tương tác giữa con người và gen, loài và hệ sinh thái của họ để mang lại lợi ích nhiều nhất có thể cho thế hệ hiện tại, đồng thời duy trì tiềm năng của thế giới. hệ thống đó. khả năng đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ tương lai. Để có thể thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, cần hiểu rõ những tác động tiêu cực và rủi ro mà các loài đang phải đối mặt để từ đó đưa ra các phương pháp quản lý phù hợp. để giảm thiểu tác động tiêu cực của các mối nguy hiểm hiện có và đảm bảo sự phát triển trong tương lai của các loài và hệ sinh thái.

Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là vấn đề của một cá nhân hay một tổ chức mà cần được thực hiện một cách có chiến lược và với sự tham gia của tất cả mọi người. Khi đa dạng sinh học được bảo tồn mà không có sự hợp tác, bản chất của đa dạng sinh học đó vẫn có thể bị tổn hại. Chúng ta không thể chỉ bảo tồn đa dạng sinh học như một khu biệt lập với cuộc sống xung quanh mà phải để chúng hòa nhập với cuộc sống con người để phát triển và thích nghi. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì đó là cách bảo tồn đa dạng sinh học bền vững nhất.

Ý nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh họcÝ nghĩa của bảo tồn đa dạng sinh học

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo khoản 2 Điều 42 Luật đa dạng sinh học 2018, cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo tồn đa dạng sinh học:

– Diện tích đất, chuồng trại, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nuôi, trồng, nhân giống loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; cứu hộ động vật hoang dã; lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, mẫu vật di truyền

– Nhân viên kỹ thuật có chuyên môn phù hợp

– Năng lực tài chính, quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Căn cứ khoản 3 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học 2008, hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm:

– Đơn đăng ký thành lập

– Đề án thành lập

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn sinh vật

Xem thêm bài viết hay:  Quan Kế Huy là ai? Sự nghiệp thăng trầm của Quan Kế Huy

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh họcTrình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Khoản 1 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học 2018, tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có các quyền sau:

– Được hưởng các chính sách ưu đãi, cơ chế, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật

– Tiếp nhận và triển khai các dự án hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài

– Được hưởng các khoản thu từ hoạt động du lịch và các hoạt động khác của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

– Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phát sinh từ nguồn gen do mình quản lý

b) Nuôi, trồng, nhân giống, cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật, nấm đặc hữu; lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, mẫu vật di truyền

– Trao đổi, tặng cho loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật.

Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Theo Khoản 2 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học 2018, tổ chức, cá nhân quản lý bảo tồn đa dạng sinh học có các nghĩa vụ sau:

– Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, mẫu vật di truyền

– Đăng ký, khai báo nguồn gốc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chăm sóc, chữa bệnh cho loài tại cơ sở của mình

– Tháng 12 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại cơ sở mình.

– Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vào nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của mình hoặc thả từ cơ sở cứu hộ. hộ gia đình. hộ gia đình vào môi trường sống tự nhiên của họ.

************************

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/khu-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-la-gi-mot-so-khu-bao-ton- da-dang-sinh-hoc-o-viet-nam/

Bạn thấy bài viết
Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận