Những kiến thức cần biết khi sử dụng thể bị động (PASSIVE VOICE)

1. Dạng giọng nói thụ động

ĐỂ ĐƯỢC + THAM GIA QUÁ KHỨ (PP)

Ví dụ: Tiếng Anh được (được) nói (PP) trong lớp học này

2. Các thì của giọng bị động

Không Các thì Kết cấu Thí dụ Đầu tiên Hiện tại đơn am / is / are + PP Tiếng anh được nói ở đây 2 Thì hiện tại tiếp diễn am / is / are / being + PP Một lá thư đang được viết 3 Thì quá khứ đơn was / were + PP Tôi đã không được mời đến bữa tiệc 4 Quá khứ tiếp diễn was / were / + being + PP Ngôi nhà đang được sơn 5 Hiện tại hoàn thành has / have / been + PP Bánh này đã được làm 6 Quá khứ hoàn thành đã + được + PP Peter đã được nói 7 Tương lai đơn giản will + be + PP Mọi thứ sẽ được thực hiện số 8 Tương lai gần (sẽ đến) am / is / are + going to + PP Xe của tôi sẽ được rửa 9 Động từ phương thức can / could / must / may / should… + be + PP Báo cáo này nên được viết cẩn thận

3. Cách chuyển một câu từ giọng chủ động sang giọng bị động (Active Voice to Passive Voice)

Để thay đổi một câu từ chủ động sang bị động, hãy làm như sau:

Bước 1: Lấy tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ cho câu bị động.

Bước 2: Xem cách chia động từ trong câu chủ động là gì, chúng ta chia động từ TO BE ở thì đó, sau đó viết động từ chính ở dạng quá khứ phân từ. (quá khứ phân từ)

Bước 3: Lấy chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ cho câu bị động, viết giới từ “by” ngay trước tân ngữ đó. (theo + O)

4. Những điểm cần chú ý khi sử dụng giọng bị động (Passive Voice)

4.1 Ta chỉ chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, khi động từ trong câu chủ động có tân ngữ.

Xem thêm bài viết hay:  Tất tần tật kiến thức về danh từ trong tiếng Anh

Ví dụ: Họ đã viết bức thư (O) (chủ động) Bức thư được viết (bởi họ) (bị động)

4.2 Trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ địa điểm đứng trước (bằng + O)

Ví dụ: Anh ấy được tìm thấy trong rừng (adv of place) bởi cảnh sát (bằng + O)

4.3 Trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian đứng sau (bằng + O)

Ví dụ: Báo cáo được đánh máy bởi thư ký (bằng + O) sáng nay (adv of time).

5. Bài tập vận dụng

5.1 Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng:

1. Tất cả thông tin _____________ thường ______________ trong máy tính. (cửa hàng)

2. Các bộ phim _________________________ bây giờ. (buổi bieu diễn)

3. Chìa khóa ________________________ trong ô đó ngày hôm qua. (giữ cho)

4. Phô mai ________________________ từ sữa. (làm)

5. Cỏ _________________________ mỗi tuần một lần. (cắt)

6. Ngân hàng địa phương ________________________ hai giờ trước. (cướp)

7. Cô _____________________ của cô Vy khi cô ấy còn ở trường tiểu học. (dạy)

8. Đó là nữ diễn viên _______________________ của nhiều diễn viên bây giờ. (ảnh chụp)

9. Những cây dừa non này sẽ _________________________ trong khu vực đó. (thực vật)

10. Tiếng Pháp _____________________ có thể ở trường này không? (nói)

5.2 Chọn từ hoặc cụm từ hoàn thành tốt nhất mỗi câu:

1. Những đứa trẻ _________________ vô gia cư.

A. báo cáo

B. được báo cáo

C. được báo cáo

D. đang báo cáo

2. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? – Bữa tối _______________ trong phòng ăn.

A. đang phục vụ

B. đang được phục vụ

C. phục vụ

D. được phục vụ

Xem thêm bài viết hay:  Kỹ thuật Y Sinh – lựa chọn hàng đầu cho các bạn yêu thích kỹ thuật và y học

3. Con cá dài nhất trong cuộc thi ______________ của ông Robinson.

A. bị bắt

B. đang bắt

C. bị bắt

D. đang bị bắt

4. Nhiều con đường mới _______________ trong thành phố này vào tháng trước.

A. được xây dựng

B. sẽ được xây dựng

C. được xây dựng

D. được xây dựng

5. Bưu kiện sẽ ______________ đến nhà bạn của bạn qua đường bưu điện.

A. gửi

B. gửi

C. đang gửi

D. được gửi

6. Nhiều ô tô Mỹ _______________ ở Detroit, Michigan.

A. sản xuất

B. đang sản xuất

C. đã sản xuất

D. được sản xuất

7. Khi đó bảng _________________.

A. đã được đặt

B. đã được đặt

C. được đặt

D. đã đẻ

8. ______ học sinh _____________ về những thay đổi trong thời khóa biểu của họ chưa?

A Has, đã được nói

B. Đã, đã được nói

C. Đã, đã nói

D. Đã, đã nói

9. Tiếng Anh có thể _______________ tại câu lạc bộ không?

A. được nói

B. được nói

C. được nói

D. đang được nói

10. Tôi ______________ đến các bữa tiệc rất thường xuyên.

A. không mời

B. tôi không mời

C. không được mời

D. không được mời

5.3 Thay đổi các câu sau thành giọng bị động:

1. Mẹ tôi thường chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm.

Bữa ăn sáng ________________________________________________________________.

2. Chúng tôi tìm thấy những chiếc hộp này trong nhà của anh ấy.

Các hộp này ____________________________________________________.

3. Ai đó đã cảnh báo chúng ta không nên đi chơi một mình.

Chúng tôi ___________________________________________________________________.

4. Tờ báo đã ghi lại cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm qua.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi ________________________________________________

5. Các phương tiện truyền thông sẽ tấn công Bộ trưởng.

Bộ trưởng ____________________________________________________

Xem thêm bài viết hay:  Ngành logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp của ngành này ra sao trong tương lai?

6. Bạn nên hoàn thành báo cáo trước thứ Sáu.

Báo cáo ______________________________________________________

Câu trả lời:

5.1 Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng:

1. thường được lưu trữ

2. đang được hiển thị

3. đã được giữ

4. được thực hiện

5. bị cắt

6. bị cướp

7. đã được dạy

8. đang được chụp ảnh

9. được trồng

10. được nói

5.2 Chọn từ hoặc cụm từ hoàn thành tốt nhất mỗi câu:

1 C

2. BỎ

3. A

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8. BỎ

9. A

10. DỄ DÀNG

5.3 Thay đổi các câu sau thành giọng bị động:

1. Bữa sáng thường được mẹ chuẩn bị từ rất sớm

2. Những chiếc hộp này được tìm thấy trong nhà của anh ấy

3. Chúng tôi đã được cảnh báo là không nên đi chơi một mình

4. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã được ghi lại bởi tờ báo ngày hôm qua.

5. Bộ trưởng sắp bị truyền thông tấn công.

6. Báo cáo sẽ được hoàn thành vào thứ Sáu.

Trình biên dịch:

Cô giáo Huỳnh Thị Hằng

– trungcapyduoctphcm.edu.vn

Bạn thấy bài viết Những kiến thức cần biết khi sử dụng thể bị động (PASSIVE VOICE) có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những kiến thức cần biết khi sử dụng thể bị động (PASSIVE VOICE) bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Những kiến thức cần biết khi sử dụng thể bị động (PASSIVE VOICE) của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận