Pha sáng là gì? So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

Nội dung chính

  • Pha sáng là gì?
  • quang hợp
  • Sản phẩm của pha sáng
  • Sản phẩm nào của pha sáng không phải là sản phẩm của pha tối?
  • Tìm hiểu về sản phẩm của pha tối
  • Pha sáng sử dụng sản phẩm gì của pha tối?
  • So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật
  • Vai trò của sản phẩm của pha sáng và pha tối

Pha sáng là gì?

A. Đó là khí CO2. pha cố định

B. Giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

C. Giai đoạn biến đổi cơ năng thành quang năng

D. Pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng

Câu trả lời đúng: B. Giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng diễn ra trong lục lạp ở màng thylacoid.

-Ở pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân giải nước và giải phóng oxi, diệp lục nhường electron a, proton H giảm NADP^{+} thành NADPH:

2 H2O → 4 H^{+} + 4e- + O2

– ATP và NADPH của pha sáng được pha tối sử dụng để tổng hợp các chất hữu cơ.

Pha sáng là một trong những pha của quang hợp.

Pha sáng là gì?Pha sáng là gì?

quang hợp

Quang hợp là quá trình thu và chuyển đổi năng lượng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn. Trong quá trình quang hợp, năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp carbohydrate và giải phóng oxy từ carbon dioxide và nước.

Phương trình tổng quát của quang hợp là:

6CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Quang hợp rất quan trọng đối với các sinh vật sống trên trái đất. Một số vai trò bao gồm:

– Tổng hợp chất hữu cơ: sản phẩm của quá trình quang hợp là tạo ra nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, làm nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc chữa bệnh cho con người.

Cung cấp năng lượng: Năng lượng trong ánh sáng mặt trời được hấp thụ và chuyển hóa thành hóa năng trong các liên kết hóa học. Đây là nguồn cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của sinh vật

Xem thêm bài viết hay:  [90% chưa biết] Mỡ máu là gì, bao gồm những thành phần nào?

– Cung cấp O2: Quá trình quang hợp của cây xanh sẽ hấp thụ CO2 và thải ra O2 giúp điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính, mang lại bầu không khí trong lành cho trái đất và cung cấp oxi cho các loài sinh vật. . khác.

Sản phẩm của pha sáng

Sản phẩm của pha sáng là O2, ATP, NADPH. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sản phẩm trên được tạo ra từ quá trình quang phân nước. Quang phân nước là quá trình oxy hóa nước để tạo ra H + và electron và giải phóng oxy

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.

Sản phẩm nào của pha sáng không phải là sản phẩm của pha tối?

Quá trình quang hợp thường được chia thành hai pha sáng và pha tối.

Pha sáng chỉ có thể xảy ra khi có ánh sáng, còn pha tối có thể xảy ra khi có ánh sáng và cả trong bóng tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH.

Ở pha tối, nhờ ATP và NADPH được tạo ra ở pha sáng, CO2 sẽ được chuyển hóa thành cacbohydrat..

Pha sáng diễn ra ở màng thylacoid và pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp. Quá trình sử dụng ATP và NADPH trong pha tối tạo ra ADP và NADPH. ADP và NADP. phân tử^{+} này sẽ được tái sử dụng trong pha sáng để tổng hợp ATP và NADPH.

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Do đó, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng. Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng được thực hiện nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được các sắc tố quang hợp hấp thụ, năng lượng được chuyển vào một loạt các phản ứng oxi hóa khử của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp. Chính nhờ hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

Các sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp đều được định vị trong màng thylacoid của lục lạp. Chúng được sắp xếp trong các phức hợp có tổ chức nên quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng diễn ra hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông

O2 được tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

Sắc tố quang hợp:

Năng lượng ánh sáng + H2O + NADP + ADP → NADPH + ATP + O2

Pha sáng trong quang hợpPha sáng trong quang hợp

Tìm hiểu về sản phẩm của pha tối

Sản phẩm của pha tối là C6H12O6.

Pha tối là pha sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 tạo ra hợp chất hữu cơ (C6H12O6). Còn CO2, ATP là nguyên liệu của pha tối; O2 là sản phẩm của pha sáng.

Nguyên liệu cần thiết cho pha tối của quang hợp là ATP, NADPH và CO2, pha tối là phản ứng diễn ra suốt ngày đêm trong một cấu trúc gọi là lục lạp, pha tối là quá trình cố định CO2 sử dụng ATP và NADPH của lục lạp . sáng.

Pha tối là phản ứng diễn ra cả ngày lẫn đêm trong cấu trúc gọi là lục lạp. Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohydrat. Quá trình này còn được gọi là cố định CO2 vì quá trình này. các phân tử CO2 tự do được “cố định” trong các phân tử carbohydrate.

Hiện tại, một số con đường cố định CO2 khác nhau đã được biết đến. Tuy nhiên, trong số những con đường đó, chu trình C3 là phổ biến nhất. Chu trình C3 còn được gọi là chu trình Calvin. Chu trình này bao gồm nhiều phản ứng hóa học liên tiếp được xúc tác bởi các enzym khác nhau.

Chu trình C3 sử dụng ATP và NADPH từ pha sáng để chuyển CO2 trong khí quyển thành cacbohydrat. Liên hợp CO đầu tiên là một phân tử hữu cơ 5 cacbon, ribulozodiphotphat (RiDP). Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất 3 cacbon. Đây là lý do cho tên C3 của chu kỳ. Hợp chất này được chuyển hóa thành photpho aldehyde (A/PG). Một phần của A/PG sẽ được sử dụng để tái tạo RiDP. Phần còn lại được chuyển thành tinh bột và sucrose. Thông qua các con đường chuyển hóa vật chất khác nhau, từ cacbohydrat được tạo ra trong quá trình quang hợp sẽ tạo thành nhiều loại hợp chất hữu cơ khác.

Pha tối xảy ra theo chu trình Calvin gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn cố định CO2: CO2 bị khử để tạo thành sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp là axit photphoglyceric 3C (APG).

Giai đoạn khử axit photphoglyceric (APG) thành photpho aldehyde (AlPG)

Giai đoạn tái sinh ban đầu là ribulozo – 1,5 – diphotphat (Rib – 1,5 – diP).

Kết thúc giai đoạn khử có phân tử AlPG, là nguyên liệu ban đầu để tổng hợp C6H12O6, sau đó tổng hợp tinh bột, sacaroza, axit amin, lipit trong quang hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận của em về câu thơ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời (5 Mẫu)

Pha sáng sử dụng sản phẩm gì của pha tối?

Các sản phẩm pha sáng được sử dụng trong pha tối của quang hợp là ATP, NADPH (O2 sinh ra từ pha sáng sẽ trao đổi với môi trường, còn CO2 lấy từ môi trường để sử dụng cho phản ứng trong pha tối)

So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

Giống nhau: Đều là giai đoạn chính của quá trình quang hợp.

Đặc biệt:

đặc điểm so sánh pha sáng pha tối Vị trí màng thylacoid của lục lạp Cơ chất điều kiện xuất hiện cần ánh sáng Không cần ánh sáng Thiên nhiên Để tạo ra sản phẩm thải ra môi trường, NADPH là nguyên liệu cho pha tối Tổng hợp các hợp chất hữu cơ (glucose) Nguyên liệu nước, NADH+, ADP và ánh sáng ATP, CO2, NADPH Sản phẩm NADPH, ATP, O2 Chất hữu cơ, H2O, NADH+ và ADP Tên giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng CO2 . pha cố định

So sánh pha sáng và pha tối ở thực vậtSo sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

Vai trò của sản phẩm của pha sáng và pha tối

Pha sáng: xảy ra ở cấu trúc dạng hạt của lục lạp (diễn ra ở túi thylacoid)

– Nguyên liệu: H2O, Năng lượng ánh sáng, {ADP, P} , NADP+

– Sản phẩm: Oxy, ATP, NADPH

Pha tối: Xảy ra trong chất nền khí khổng của lục lạp

– Nguyên liệu: CO2, ATP, DINH DƯỠNG

– Sản phẩm: Hợp chất hữu cơ (C6H12O6).

Như vậy ta thấy sản phẩm của pha sáng sẽ cung cấp nguyên liệu cho pha tối. Sản phẩm của pha tối là sản phẩm của quá trình quang hợp, cung cấp cho hoạt động sống của thực vật và các sinh vật khác để duy trì sự sống trong tự nhiên.

Mối quan hệ giữa hai giai đoạn:

Pha sáng và pha tối của quang hợp tuy diễn ra ở những không gian khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau.

– Pha sáng tổng hợp ATP, NADPH cung cấp cho pha tối khử C02 thành Cacbohydrat.

– Pha tối cung cấp ADP, NADP cho pha sáng tái tạo ATP, NADPH.

************************

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/pha-sang-la-gi/

Bạn thấy bài viết
Pha sáng là gì? So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Pha sáng là gì? So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Pha sáng là gì? So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận