Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Sản xuất và lưu thông hàng hóa là một yếu tố vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định sự vận hành của nền kinh tế. Vậy Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Câu hỏi:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa

B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án B. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa với trình độ thành thạo trung bình, cường độ trung bình, trong những điều kiện bình thường so với hoàn cảnh xã hội nhất định.

Thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường

Xem thêm bài viết hay:  Top 5 hãng xe Limousine từ Hà Nội đi Sapa tốt nhất

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là một đại lượng không cố định, do đó lượng giá trị hàng hóa cũng không cố định. Khi thời gian lao động xã hội cần thiết thay đổi thì lượng giá trị của hàng hóa cũng thay đổi. Như vậy thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa là cái quy định giá trị của hàng hóa.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa là đáp án chưa chính xác, nhiều khi thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường mà không phải là thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa.

+ Phương án C: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là đáp án sai bởi vì thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa có sự khác nhau, người cần nhiều thời gian người cần ít thời gian, như vậy là không thể hiện được sự đồng đều, do đó phải là tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Xem thêm bài viết hay:  Bảng báo giá thi công tấm nhựa giả đá PVC cập nhật 09/2023 ✅

+ Phương án A: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Chi phí để sản xuất ra hàng hóa là chưa chính xác bởi chi phí là một phần của sức hao phí lao động xã hội cần thiết. Ngoài chi phí còn có nhiều yếu tố khác tạo nên giá trị hàng hóa được sản xuất ra.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa