Số thập phân là gì? Phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

thập phân là gì? Các phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Khái niệm về số thập phân, cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân mà các em đã được học trong chương trình Toán 5. Đây là phần kiến ​​thức không xa lạ với học sinh nhưng vô cùng quan trọng trong chương trình. . Nếu bạn chưa nắm vững phần kiến ​​thức này, hãy chia sẻ bài viết dưới đây của Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM nhé!

I. LÝ THUYẾT VỀ SỐ

1. Các khái niệm:

Bạn đang xem: Số thập phân là gì? Các phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Các số: 1,8; 6,26; 0,534 được gọi là số thập phân.

2. Cấu tạo số thập phân Mỗi số thập phân đều có hai phần: phần nguyên và phần thập phân, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Các số ở bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, các chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc phần thập phân.

3. Cách đọc, viết số thập phân

Ví dụ:

50, 429 đọc là: năm mươi phẩy bốn trăm hai chín

Phần nguyên gồm: 5 chục, 0 đơn vị

Phần thập phân bao gồm: 4 phần mười, 2 phần trăm, 9 phần nghìn.

Để đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao xuống hàng thấp, đầu tiên là phần nguyên, đọc phần “dấu phẩy”, sau đó mới đọc phần thập phân.

Để viết một số thập phân, ta viết từ trên xuống dưới: đầu tiên viết phần nguyên, viết “dấu phẩy”, sau đó viết phần thập phân.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CUNG, CẤP SỐ, NHÂN, CHIA SỐ

1. Phép cộng số thập phân

Để cộng số thập phân ta thực hiện 3 bước sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho nó nằm trên một đường thẳng
 • Sau đó thực hiện phép cộng như cộng hai số tự nhiên
 • Viết dấu phẩy ở cột tổng bằng dấu phẩy ở số hạng

Ví dụ: 123,34 + 12,354

LÀM:

2. Phép trừ số thập phân

Để trừ số thập phân ta thực hiện 3 bước sau:

 • Viết số trừ dưới số bi sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng hàng.
 • Rồi trừ như trừ hai số tự nhiên
 • Dấu phẩy của hiệu thẳng hàng với dấu phẩy của số bị trừ và số bị trừ.
Xem thêm bài viết hay:  Nhân tố sinh thái là? Các loại nhân tố sinh thái trong môi trường

Ví dụ:

Ví dụ: 459,54 – 125,18

LÀM:

3. Nhân số thập phân

Có hai loại ở đây:

 • Nhân một số tự nhiên với một số thập phân hoặc nhân một số thập phân với một số nguyên
 • Nhân số thập phân với số thập phân

Cả hai loại vấn đề đều có các giải pháp sau:

– Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Đếm xem hai số (hoặc một thừa số) có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân, kết quả có bao nhiêu số.

Ví dụ:

loại hiển thị 4,75 lần 1,3=6,175

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân-1

4. Phép chia hai số thập phân

Một. Chia số thập phân cho số tự nhiên

Chúng tôi làm theo 4 bước:

 • Chia phần nguyên của số chia cho số chia
 • Viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được
 • Lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia
 • Tiếp tục chia với mỗi số ở phần thập phân của số bị chia.

Một. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chúng tôi thực hiện theo 2 bước:

 • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia, rồi chuyển dấu thập phân của số bị chia sang bên phải bao nhiêu chữ số.
 • Bỏ dấu phẩy ở số bị chia rồi chia như đối với số tự nhiên.

Ví dụ:

6_5

Phần thập phân của số chia có 1 chữ số nên ta nhân số chia với 10, ta nhân nhẩm

9,12 x 10 = 91,2. Xóa dấu phẩy khỏi số chia rồi thực hiện phép chia: 91,2 : 24

7_5

III. BÀI TẬP CỘNG, Trừ, Nhân, Chia số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a, 35,88 + 19,36

b, 539,6 – 73,946

c)50,5 : 2

D, 24,7 . 5,5

Bài tập 2: Tính giá trị của các biểu thức sau một cách logic:

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17 ?

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10 ?

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93) ?

Bài 3: Tính nhanh:

a) 0,126 × 42 + 0,126 × 58 b) 0,396 × 74 + 0,396 × 26

 1. c) 1,986 × 41 + 1,986 × 59 d) 42,75 × 39 – 42,75 × 29
Xem thêm bài viết hay:  Viết 4-5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc em được người khác giúp đỡ lớp 2 (25 Mẫu)

Bài 4: Đặt rồi tính:

a)8,5 : 0,034 b) 29,5 : 2,36

c)17,15 : 4,9 d) 0,2268 : 0,18

Bài 5: Tính nhanh:

 1. a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)
 2. b) (13,75 – 0,48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)
 3. c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,1 – 9)

Bài 6: Tính nhanh:

 1. a) (82 – 41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 – 81 + 1)
 2. b) (m : 1 – mx 1): (mx 2005 + m + 1)
 3. c) (30 : 7,5 + 0,5 x 3 – 1,5) x (4,5 – 9 : 2)

Bài 7: Với bốn chữ số 1, 2, 3, 4, hãy viết các số thập phân có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số và phần nguyên có một chữ số ?

Bài 8: Cho bốn số không; 2; 4; 6. Viết tất cả các số thập phân nhỏ hơn 46 sao cho mỗi chữ số đã cho xuất hiện đúng một lần?

Bài 9: Phần nguyên của một số thập phân là số có ba chữ số, chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị. Lấy tích của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị rồi chia cho tổng để được chữ số hàng trăm. Tìm số thập phân đó, biết rằng khi viết các chữ số của số thập phân đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi ?

Bài 10: Cho một số thập phân, nếu dời dấu phẩy sang phải hai chữ số thì ta được số thứ hai. Trừ số thứ nhất cho số thứ hai, hiệu là 527,472. Tổng của hai số thập phân là gì?

Bài 11: Tìm một số thập phân biết rằng nếu cộng với 4,75; sau đó nhân với 2,5; rồi trừ 0,2 và cuối cùng chia cho 1,25 ta được 12,84?

Bài 12: Khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên, một học sinh quên dấu phẩy ở số thập phân và tính như cộng hai số tự nhiên nên có tổng là 807. Tìm số tự nhiên đó. và số thập phân đó? Biết tổng đúng của chúng là 241,71.

Xem thêm bài viết hay:  Nguồn nhân lực ngành vận tải biển, cảng biển tại Việt Nam chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu

Bài 13: Cô giáo yêu cầu An trừ một số thập phân cho một số tự nhiên có một chữ số ở phần thập phân. An đã biến phép trừ đó thành phép trừ hai số tự nhiên nên hiệu là 433. Hiệu đúng là 671,5. Tìm số bị trừ và số bị trừ ban đầu.

Bài 14: Khi nhân một số với 4,05, một học sinh khi thực hiện phép nhân này đã vô tình đặt các tích thẳng hàng nên tích tìm được là 45,36. Tìm phép nhân đó.

Bài 15: Khi cộng 2006 với một số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân, do nhầm lẫn một học sinh quên dấu phẩy nên đã tính rồi tính như cộng hai số tự nhiên nên kết quả thu được tăng 1985,94 so với kết quả đúng. Tìm kết quả đúng của phép tính đó?

Như vậy, chúng tôi đã tóm tắt cho các em khái niệm về số thập phân, cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Hy vọng sau bài chia sẻ này, các bạn đã nắm chắc hơn những kiến ​​thức Toán 5 vô cùng quan trọng này. Lưu lại để sau này khi cần bạn nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/so-thap-phan-la-gi-phuong-phap-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan/

Bạn thấy bài viết
Số thập phân là gì? Phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Số thập phân là gì? Phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Số thập phân là gì? Phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận