Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Viết các bài đại cương văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Image about: Viết bài nói chung văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Video về: Viết bài nói chung văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Wiki về Soạn bài Nói chung, văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Soạn bài Nói chung văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX tới Cách mệnh tháng Tám năm 1945 -

Nhìn chung, văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 sẽ phân bổ đầy đủ hệ thống kiến ​​thức trọng tâm về các thời kì sinh trưởng, đặc điểm cơ bản và chuẩn mực của các thể loại. loại hình văn học. thực hiện trong giai đoạn này, từ đó giúp các em có cái nhìn tổng thể về sự lớn mạnh của văn học trong một thời kỳ.

Mục lục bài viết:
1. Thành phần số 1
2. Thành phần số 2

Viết bài Đại cương văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, tập 1

Câu hỏi 1: Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
một.
– Khái niệm “hiện đại hóa văn học” là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây, có thể hội nhập với văn học hiện đại. Trên toàn cầu.
Những yếu tố tạo điều kiện cho văn học Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại:
+ Trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến, cơ cấu xã hội có những biến đổi sâu sắc: xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây (Pháp).
+ Lực lượng thông minh chủ yếu: Trí thức phương Tây (tiếp cận văn học Pháp).
+ Chữ quốc ngữ đã thay thế chữ Hán và chữ Nôm trên nhiều lĩnh vực.
+ Nghề in, xuất bản, tạp chí, dịch thuật ra đời và phát triển mạnh mẽ.
Sự xuất hiện của các cấp bậc phê bình văn học.
Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam thời kỳ này diễn ra qua ba thời kỳ.
+ Thời kỳ đầu (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1920) là thời kỳ có những điều kiện cần thiết sẵn sàng cho quá trình hiện đại hóa văn học.
+ Thời kỳ thứ hai (khoảng năm 1920 đến năm 1930) là thời kỳ quá độ, hoàn thiện những điều kiện để văn học thời kỳ thứ ba phát triển vượt bậc.
+ Thời kỳ thứ ba (1930 – 1945) là thời kỳ phát triển rực rỡ, đổi mới sâu sắc trên nhiều thể loại, nhất là tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ, phóng sự, phê bình. cuộc sống và đạt được nhiều thành tựu.

b.
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 tạo thành hai bộ phận và chia thành nhiều dòng, vừa đấu tranh vừa bổ sung cho nhau để cùng lớn mạnh.
Do đặc điểm của một nước thuộc địa, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, văn học từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 gồm hai bộ phận: và văn học ngoài công lập.
Văn học công khai là văn học hợp pháp, tồn tại trong phạm vi hợp pháp của chính quyền thực dân phong kiến. Văn học không công khai bị đặt ngoài vòng pháp luật và lưu hành trong bí mật. Do sự khác biệt về đặc điểm nghệ thuật và thiên hướng thẩm mỹ, văn học đại chúng được chia thành nhiều dòng, trong đó nổi lên hai dòng chính: văn học lãng mạn và văn học hiện thực.
Bộ phận văn học không công khai có thơ ca cách mạng bí mật, nhất là thơ do các quan, các chiến sĩ cách mạng trong tù sáng tác.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình, ngắn gọn Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, Ngữ văn lớp 6 – KNTT

c.
Những lý do cho sự phát triển văn học trong thời kỳ này là:
Do yêu cầu cấp thiết của thời đại.
– Do tính chủ quan của tài liệu (đây là nguyên nhân chính).
– Do sự thức tỉnh, trỗi dậy mạnh mẽ của cái tôi riêng tư.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng, ở thời kỳ này, văn học đã trở thành một thứ hàng hóa, viết văn đã trở thành một nghề để kiếm sống. Đây là một lý do thiết thực, một yếu tố thúc đẩy các nhà văn.

Câu 2: Những thành quả chính:
một. Truyền thống tư tưởng lớn của lịch sử văn học Việt Nam là yêu nước, anh hùng và nhân đạo. Văn học từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 tiếp tục phát huy truyền thống đó trên ý thức dân chủ.
b. Những thể loại văn học mới xuất hiện trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là: kịch, bút ký, phóng sự, tiểu thuyết, phê bình văn học …
Sự đổi mới và hiện đại hoá thể loại tiểu thuyết được thể hiện ở sự thay đổi của hệ thống thơ. Tiểu thuyết hiện đại chú trọng xây dựng tính cách nhân vật hơn là chi tiết, đi sâu vào lòng nhân vật, trần thuật theo trình tự thời gian tự nhiên, miêu tả chân thực, giọng văn và ca từ hiện đại, thân thiện với đời thường. , từ bỏ cách viết thông thường…
Đổi mới và hiện đại hóa trong thơ: Thơ mới phá vỡ những quy tắc khắt khe của thơ cũ, chuyển từ cái tôi chung sang cái tôi riêng.

II. Thực tiễn
Tại sao văn học Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỉ XX (1900 – 1930) có thể được gọi là văn học của thời kì quá độ?
Hiện đại hóa văn học là một quá trình. Trong thời kỳ đầu, nhất là thời kỳ đầu, công cuộc đổi mới còn gặp những trở ngại nhất định, do cái cũ đeo bám. Vì vậy, văn học từ 1990 đến 1930 được gọi là giai đoạn văn học nâng cao.

Xem thêm bài viết hay:  Review Vietnam Booking có tốt không & Cách săn mã giảm giá siêu rẻ

Soạn bài nói chung văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngắn 2

I. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ

Câu hỏi 1: Những nét cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
một. Khái niệm “hiện đại hóa văn học”
Hiện đại hóa là quá trình làm cho nền văn học Việt Nam trở nên hiện đại. Sự hòa hợp và hội nhập với văn hóa toàn cầu tạo nên những đặc trưng và tính chất của một nền văn hóa hiện đại.
Những yếu tố tạo điều kiện cho văn học Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại:
Năm 1958, Pháp xâm lược nước ta. Sau nửa thế kỷ bình định bằng quân sự, phải đến đầu thế kỷ XX, chúng mới thực sự khai thác kinh tế thuộc địa.
Các thành phố công nghiệp ra đời, các thành phố và thị trấn mọc lên ở nhiều nơi
Các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện: tiểu tư sản, tiểu tư sản, giai cấp công nhân, dân nghèo thành thị, v.v.
Đầu thế kỷ 20, chữ Quốc ngữ thay thế chữ Hán và chữ Nôm.
In ấn, xuất bản và tạp chí phát triển mạnh mẽ
Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam thời kỳ này diễn ra qua ba thời kỳ:
+ Giai đoạn từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1920 ⟶ Văn học bước vào thời kì quá độ. Mặc dù vẫn sử dụng chữ Hán và các thể loại truyền thống là chính, nhưng bộ phận thể loại văn học này đã có sự đổi mới mạnh mẽ về tư tưởng và quan niệm văn học.
+ Giai đoạn 1920 – 1930 ⟶ Mặt văn học phát triển mạnh mẽ. Nền văn học chuyển biến theo hướng hiện đại với nhiều thành tựu đáng kể
+ Giai đoạn 1930 – 1945⟶ chứng kiến ​​sự phát triển sôi động, phong phú và phát triển rất nhanh của văn học dân tộc theo hướng hiện đại. Đây là thời kỳ kết tinh của văn học Việt Nam
b. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 khác nhau như thế nào?
Văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 gồm hai bộ phận: Văn học công khai và không công khai.
Văn học công khai bao gồm hai dòng chính: lãng mạn và hiện thực
Văn học không công khai bị đặt ngoài vòng pháp luật và phải được lưu hành trong bí mật.
c. Những lý do cho sự phát triển văn học trong thời kỳ này là:
Do yêu cầu của xã hội hiện đại
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của cái “tôi” riêng trong giới trí thức trẻ sau hàng trăm năm đã bị dập tắt.
Văn chương trở thành một thứ hàng hóa, viết văn trở thành một nghề để kiếm sống.

Xem thêm bài viết hay:  Ấu trĩ là gì? Cách loại bỏ sự ấu trĩ của tuổi trẻ

Câu 2: Những thành tựu chính:
Phát huy truyền thống yêu nước và nhân đạo quý báu của dân tộc
Văn học quan tâm đến những con người bình thường trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo khổ, thiếu thốn
Nhà văn không chỉ tố cáo sự áp bức, bóc lột mà còn thể hiện sâu sắc khát vọng sống mãnh liệt của mỗi cá nhân.
Tiểu thuyết: khai thác đề tài đời sống nhân dân, xây dựng bức tranh hiện thực có sức khái quát rộng, phản ánh phần nào những tranh chấp, mâu thuẫn chính của xã hội.
Truyện ngắn: phong phú và rực rỡ với truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan, truyện ngắn trữ tình của Thạch Lam, Thanh Tịnh, v.v.

II. THỰC TIỄN
Tại sao có thể gọi văn học Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỉ XX (1900 – 1930) là văn học của thời kì quá độ?
Nhìn chung, giai đoạn 1900 – 1930 là thời kỳ quá độ của hai thể loại văn học. Văn học Nho giáo vẫn giữ một vị trí quan trọng, nhưng bị chia rẽ và ít nhiều thay đổi về tư tưởng và nghệ thuật. Vì vậy, đây có thể coi là thời kỳ quá độ của văn hóa Việt Nam

——–CHẤM DỨT———

Luyện tập thành ngữ và điển cố là một bài học nổi bật trong chương trình học Tuần 6 theo SGK Ngữ Văn 11, các em học sinh cần tìm hiểu. Soạn bài luyện tập thành ngữ và điển cốĐọc trước nội dung bài, trả lời các câu hỏi trong SGK

Ngoài ra, Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù. Đây là một bài học quan trọng trong Ngữ Văn 8 nhưng các em cần đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh nội dung đã học, các em cần chuẩn bị sẵn sàng cho bài học sắp tới với Phân tích cảnh những ngày tàn của thị trấn trong phần đầu truyện ngắn Hai đứa trẻ để nắm vững những kiến ​​thức Ngữ Văn 11 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-tha-38156n

Xem thêm các bài viết hay về Câu hỏi và trả lời văn học

[rule_{ruleNumber}]

# Văn bản # hạt # Tổng hợp # nhiệt độ # nhiệt độ # Việt Nam # Việt Nam # từ # gần đây # trung tâm # đến # Sự đổi mới # Có thể # Tháng 8 # năm

Bạn thấy bài viết Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn của Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM
Nhớ để nguồn: Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Viết một bình luận