Thành phần chính của quặng photphorit

Thành phần chính của quặng photphorit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải đáp thắc mắc câu hỏi liên quan đến quặng photphorit cũng như đưa ra công thức của quặng photphorit .

Thành phần chính của quặng photphorit là

A. CaSO4.

B. Ca3(PO4)2.

C. CaHPO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Công thức hóa học của canxi photphat là Ca3(PO4)2

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là

A. Ca3(PO4)2.

B. CaSO4.

C. Ca(H2PO4)2.

D. CaHPO4.

Câu 2. Có mẫu chất rắn khan sau: NH4NO3, Na3PO4, KCl để nhận biết 4 mẫu đó người ta dùng dung dịch

A. NaOH

B. Ba(OH)2

C. HCl

D. Na2CO3

Câu 2. Thành phần chính của supephotphat kép là

A. CaHPO4.

B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

C. KH2PO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Câu 3. Cho Fe và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất A (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí màu nâu đỏ. Mặt khác, khi A tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Chất A là

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

B. CO(NH2)2.

C. NaNO3.

D. NH4NO3.

Câu 4. Trong nông nghiệp, người dân thường sử dụng phân bón nitrophotka (NPK). Vậy phân bón đó là hỗn hợp của

A. (NH4)2HPO4, KNO3

B. (NH4)2HPO4, NaNO3

C. (NH4)3PO4, KNO3

D. NH4H2PO4, KNO3

Câu 5. Supephotphat kép có thành phần chính là

A. Ca3(PO4)2

B. Ca(H2PO4)2

C. CaHPO4

D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

Xem thêm bài viết hay:  Làm giấy khai sinh cần thủ tục gì và làm ở đâu?

Câu 6. Công thức của quặng apatit và quặng photphorit lần lượt là

A. 3Ca3(PO4)2.CaF2 và Ca3(PO4)2

B. 3Ca3(PO4)2.CaF2 và CaHPO4

C. CaSO4.2H2O và Ca3(PO4)2

D. CaSO4.2H2O và CaHPO4

Câu 7. Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

A. KCl, NH4Cl, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2

B. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2 và Ca(H2PO4)2

C. K2SO4, NH4NO3, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

D. KNO3, NH4Cl, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

Câu 8. Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

A.các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

B.nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác.

C.nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác.

D.nguyên tố kali và một số nguyên tố khác.

Câu 9. Cho các nhận xét sau

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng phần tram photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4

(d) Người ta dùng loại phân bón kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp Số phát biểu sai là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 10. Để nhận biết 3 chất rắn NH4NO3, Ca3(PO4)2, KCl người ta dùng dung dịch:

A. NaOH

B. Ca(OH)2

C. KOH

D. Na2CO3

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Thành phần chính của quặng photphorit. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm bài viết hay:  # 10 app học từ vựng tiếng Anh MIỄN PHÍ tốt nhất (2023)