Thế nào là câu chẻ? Cách sử dụng và các dạng bài tập ứng dụng quan trọng

1. Cấu trúc của câu Cleft

 • Khi câu có thông tin nhấn mạnh ở hiện tại, hãy sử dụng cấu trúc sau:

Nó là + thông tin được nhấn mạnh + that + phần còn lại của câu.

 • Khi câu có thông tin nhấn mạnh ở quá khứ, hãy sử dụng cấu trúc sau:

It was + nhấn mạnh thông tin + that + phần còn lại của câu.

1.1 Câu tách nhấn mạnh chủ ngữ (Tiêu điểm chủ đề)

 • Khi tiêu điểm đối tượng là một người, bạn có thể sử dụng who = that:

It is / It was + chủ ngữ + that / who + phần còn lại của câu.

 • Khi tiêu điểm của chủ thể là một đối tượng hoặc sự kiện, chỉ cần sử dụng:

It is / It was + chủ ngữ + that + phần còn lại của câu. Thí dụ:

 • Các nhà khoa học đã nỗ lực vô hiệu hóa virus corona.

⇒ Chính các nhà khoa học / những người đã nỗ lực vô hiệu hóa virus corona.

 • Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của một số quốc gia.

⇒ Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của một số quốc gia.

 • Sự vắng mặt của cô ấy trong bữa tiệc khiến tôi rất buồn.

⇒ Chính sự vắng mặt của cô ấy trong bữa tiệc khiến tôi buồn. (thông tin quá khứ và chủ đề là một cụm từ)

1.2 Câu tách nhấn mạnh đối tượng (tiêu điểm đối tượng)

 • Khi đối tượng tiêu điểm là người, sự vật hoặc sự vật, chỉ cần sử dụng

It is / It was + object focus + that + phần còn lại của câu.

Ví dụ:

 • Các tình nguyện viên thường giúp người già làm việc nhà ở Mỹ.

⇒ Đó là những người lớn tuổi mà các tình nguyện viên thường giúp việc nhà ở Mỹ.

 • Các nhà khoa học vừa phát minh ra vắc xin phòng bệnh COVID-19.

⇒ Đây là loại vắc-xin COVID-19 mà các nhà khoa học vừa phát minh ra.

1.3 Câu tách nhấn mạnh tân ngữ (cụm trạng ngữ / mệnh đề trạng ngữ)

 • Cấu trúc câu tách nhấn mạnh đối tượng
Xem thêm bài viết hay:  Nghề Copywriter là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

It is / It was + cụm trạng ngữ / mệnh đề trạng ngữ trọng tâm + that + phần còn lại của câu.

Ví dụ:

 • Các tình nguyện viên thường giúp người già làm việc nhà ở Mỹ.

⇒ Ở Mỹ, các tình nguyện viên thường giúp người già làm việc nhà.

Lưu ý: Câu tương tự như “Những người tình nguyện thường giúp người già làm việc nhà ở Mỹ.”, Tuy nhiên đối với ví dụ này, chúng tôi tập trung vào thông tin ở Mỹ / cụm từ trạng ngữ.

 • Anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi máy bay hạ cánh.

(chỉ khi máy bay hạ cánh → tiêu điểm mệnh đề trạng ngữ)

⇒ Chỉ đến khi máy bay hạ cánh, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

1.4 Câu tách ở dạng bị động

 • Các tình nguyện viên thường giúp người già làm việc nhà ở Mỹ.

⇒ Người già thường được các tình nguyện viên giúp việc nhà ở Mỹ.

⇒ Hình thức thụ động: Người già thường được các tình nguyện viên giúp việc nhà ở Mỹ.

Lưu ý: Cùng một câu “Tình nguyện viên thường giúp người già làm việc nhà ở Mỹ.”, Nhưng chúng tôi tập trung nhấn mạnh trọng tâm cụm từ người già / đối tượng ở dạng bị động.

1.5 Câu tách phủ định (Phủ định)

 • Câu Cleft cũng được sử dụng với câu phủ định

⇒ Nó không phải / Nó đã không + nhấn mạnh + điều đó + phần còn lại của câu.

Ví dụ:

 • Những chàng trai này đã không bắt đầu cuộc chiến.

⇒ Không phải / không phải những cậu bé này / đã không bắt đầu cuộc chiến.

2. Bài tập áp dụng câu tách (Cleft Sentences)

Bài tập 1: Sử dụng It is / It was ………… .. that với cụm từ in đậm hoặc các từ đã cho:

1. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc.

⇒ Nó …………………………………………………….

2. Anh ấy sinh ra ở Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Ghi nhớ cách dùng các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp

⇒ Nó …………………………………………………….

3. Bạn sẽ đi nghỉ vào tháng Tám.

⇒Nó …………………………………………………….

4. Thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho anh ấy ngày hôm qua.

⇒ Nó …………………………………………………….

5. Cô ấy đã gặp lại giáo viên cũ của mình trên đường đến trường.

⇒ Nó …………………………………………………….

6. Xe của John đã không bị hỏng vào ngày hôm qua.

⇒ Nó …………………………………………………….

7. Người thợ săn đánh mất dấu vết của con hổ giữa rừng già.

⇒ Nó …………………………………………………….

8. Người hâm mộ đã tặng ca sĩ đó rất nhiều hoa.

⇒ Đó là những ca sĩ đã ……………………

9. Tôi du học khi tôi mười chín tuổi.

⇒ Nó …………………………………………………….

10. Họ luôn phục vụ rất nhiều món ăn tận tình trong bữa tiệc.

⇒ Đó là rất nhiều món ăn chuyên dụng được ……………………

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

1. Đó là Tom _____________ bài kiểm tra.

A. ai hoàn thành

B. đó là kết thúc

C. kết thúc

D. điều đó đã kết thúc

2. Đó là ________________ chúng tôi thường ngồi vào buổi chiều để đọc sách.

A. trên cây mà

B. bên cây

C. dưới gốc cây mà

D. dưới gốc cây mà

3. ______________________ gần mặt trời nhất.

A. Đó là Mercury là

B. Đó là sao Thủy, là

C. Đó là sao Thủy là

D. Đó là sao Thủy là

4. Đó là ________________________ mà bạn có thể rời khỏi phòng thi.

A. chỉ khi bạn hoàn thành giấy tờ của mình

B. chỉ khi bạn đã hoàn thành giấy tờ của mình

C. bạn đã hoàn thành giấy tờ của mình

D. chỉ khi bạn đã hoàn thành giấy tờ của mình

5. Đó là những nỗ lực tuyệt vời ______________ để hoàn thành việc học của anh ấy.

A. điều đó đã làm

B. mà anh ấy đã làm

C. rằng anh ấy đã làm được

D. anh ấy đã làm được

6. _____________________ lượng cholesterol trong máu cao.

A. Đó là những quả trứng chứa

Xem thêm bài viết hay:  Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác và cách quy đổi dễ nhớ

B. Đó là những quả trứng nó chứa

C. Đó là những quả trứng có chứa

D. Đó là trứng chứa

Câu trả lời:

Bài 1:

1. Đó là hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

2. Chính tại Việt Nam, anh đã được sinh ra.

3. Đó là vào tháng Tám mà bạn đang đi nghỉ.

4. Chính thư ký của tôi rằng / người đã gửi hóa đơn cho anh ấy ngày hôm qua.

5. Đó là giáo viên cũ của cô ấy mà cô ấy đã gặp trên đường đến trường.

6. Hôm qua không phải xe của John bị hỏng.

7. Chính giữa rừng già, người thợ săn đã đánh mất dấu vết của con hổ.

8. Chính ca sĩ đó đã được fan tặng rất nhiều hoa.

9. Đó là khi tôi mười chín tuổi, tôi đã đi du học.

10. Đó là rất nhiều món ăn chuyên dụng luôn được phục vụ trong bữa tiệc.

Bài 2:

1D. điều đó đã hoàn thành

2 C. dưới gốc cây mà

3D. Đó là sao Thủy là

4D. chỉ khi bạn đã hoàn thành giấy tờ của mình

5B. mà anh ấy đã làm

6A. Đó là trứng chứa

————————————

Trình biên dịch:

Cô giáo Trần Thị Kim Thủy

Bạn thấy bài viết Thế nào là câu chẻ? Cách sử dụng và các dạng bài tập ứng dụng quan trọng có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Thế nào là câu chẻ? Cách sử dụng và các dạng bài tập ứng dụng quan trọng bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Thế nào là câu chẻ? Cách sử dụng và các dạng bài tập ứng dụng quan trọng của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận