Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

Viết chương trình nhập số nguyên N in ra tổng các ước của N trong Pascal, Viết chương trình nhập số nguyên N xuất màn hình các số chẵn từ 1 đến N và xuất màn hình các số lẻ từ 1 đến N và nhiều bài tập Các bài học khác giúp các em củng cố kỹ năng lập trình máy tính lớp 8. Mời các em theo dõi bài học dưới đây.

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra tổng các ước của N trong Pascal

Gợi ý cho các em: Cách viết chương trình tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng nhập từ bàn phím

Nội dung chính

  • Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra tổng các ước của N trong Pascal
  • Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N. Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N
  • Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra tổng các số từ 1 đến N. Xuất ra màn hình tích các số từ 1 đến N
    • Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Đếm xem từ 1 đến N có bao nhiêu số lẻ và xuất kết quả ra màn hình
  • Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tích các số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Đếm xem từ 1 đến N có bao nhiêu số chẵn và xuất kết quả ra màn hình

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra tổng các ước của N trong Pascal

sử dụng crt;

Xem thêm bài viết hay:  Muốn làm trong lĩnh vực xây dựng đường băng, ga hàng không thì học ngành gì?

var n,i,s :số nguyên;

bắt đầu

clrscr;

writeln(‘Tap n’); readln(n);

s:=0;

đưa cho tôi:=1 đến n làm

nếu n mod i:=0 thì

bắt đầu

s:=s+i;

writeln(s);

kết thúc;

đọc;

kết thúc.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N. Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N

Chương trình Hotboy;

Sử dụng crt;

var n,i:số nguyên

Bắt đầu

clrscr;

Viết (‘Phim :’);

Readln(n);

Đối với i:=1 đến n làm

If (i mod 2=0 ) then Write(‘cac so chan la’,i,’ ‘);

Khác

Write(‘so le’,i);

đọc

Kết thúc.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra tổng các số từ 1 đến N. Xuất ra màn hình tích các số từ 1 đến N

Chương trình Hotboy;

Sử dụng crt;

var n,i,S:số nguyên

T: longint;

Bắt đầu

clrscr;

S:=0;T:=1;

Viết (‘Phim :’);

Readln(n);

Đối với i:=1 đến n làm

S:=S+i;

Đối với i:=1 đến n làm

T:=T*i;

Viết(‘tổng’,S);

Write(‘tich la’,T);

đọc

Kết thúc.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Đếm xem từ 1 đến N có bao nhiêu số lẻ và xuất kết quả ra màn hình

Chương trình Hotboy;

Sử dụng crt;

var n,i,S,d:số nguyên

Bắt đầu

clrscr;

S:=0; d:=0;

Viết (‘Phim :’);

Readln(n);

Đối với i:=1 đến n làm

Nếu (i mod 2=1 ) thì inc(d);

S:=S+i;

Write(‘so le la’,d,’tong le la’,S);

đọc

Kết thúc.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tích các số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Đếm xem từ 1 đến N có bao nhiêu số chẵn và xuất kết quả ra màn hình

Chương trình Hotboy;

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Tràng trong Vợ nhặt

Sử dụng crt;

var n,i,S,d:số nguyên

Bắt đầu

clrscr;

S:=0; d:=0;

Viết (‘Phim :’);

Readln(n);

Đối với i:=1 đến n làm

Nếu (i mod 2=0) thì inc(d);

S:=S+i;

Write(‘so chan la’,d,’tong chan la’,S);

đọc

Kết thúc.

************

Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể làm tốt các bài tập và đề thi lập trình Pascal lớp 8. Chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Tác giả: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong Nguồn: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-n-in-ra-man -hinh-tong-cau-c-uoc-curs-in-pascal/

Bạn thấy bài viết
Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal
có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal
bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này:
Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal
của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận